header logo nl

Klinische studies begrijpen: 10 vragen

IKCC Trials 1

Alle kankerbehandelingen die op dit moment beschikbaar zijn, zijn in klinische studies bewezen. Klinische studies zijn onderzoekstudies die het testen of een nieuwe behandeling of een andere interventie van gezondheidszorg beter is dan het bestaande medicijn of de bestaande praktijk. Ondanks dat het logisch is te veronderstellen dat de nieuwe behandeling beter is, is dit misschien niet het geval. De nieuwe behandeling kan slechter zijn ten aanzien van het effect op kanker, de bijwerkingen, kosten, of vanwege het ongemak voor u. Anderzijds, kan deze behandeling werkelijk beter zijn en als de nieuwe zorgstandaard worden vastgesteld.

Als patiënten aan klinische studies deelnemen, bestaat er altijd enige onzekerheid of de nieuwe behandeling beter of slechter is dan de standaardtherapie. Klinische studies zijn de enige manier om de kankerbehandeling te verbeteren. Voor patiënten is het een belangrijke beslissing om deel te nemen aan een klinische studie, en er zijn verschillende factoren waaraan u dient te denken bij het nemen van deze beslissing.

Dit hoofdstuk legt uit hoe klinische studies worden uitgevoerd, hoe u aan een klinische studie deel kunt nemen, en hoe een studie u kan helpen.

Vraag 1. Wat is een klinische studie?

Een klinische studie is een experiment dat een idee test. Het kan een idee zijn over hoe een behandeling moet worden gegeven, bijvoorbeeld of een nieuwe behandeling veilig is of hoe goed deze werkt. De behandeling die wordt getest kan een geneesmiddel zijn, een nieuwe manier van het geven van bestraling of het uitvoeren van een operatie, of een simpele zaak zoals een andere manier om voor patiënten te zorgen. Soms test de klinische studie een combinatie van geneesmiddelen of behandelingen die niet eerder zijn getest, om te kijken of twee gecombineerde behandelingen beter zijn dan één.

Op elk moment zijn er veel studies gaande die nieuwe kankerbehandelingen testen die wereldwijd worden uitgevoerd. Deze studies houden verschillende vormen van kanker in en omvatten duizenden patiënten. Alle geneesmiddelen die wij gebruiken voor het behandelen van nierkanker zijn tot op zekere hoogte in klinische studies getest. Onderzoekers werken er ook aan om te bepalen welke behandelingen voor nierkanker het beste werken en voor welke patiënten.

Elk nieuw geneesmiddel moet rigoureus worden getest en een preklinisch onderzoek doorlopen, samen met verschillende "fasen" van klinische studies alvorens dit aan patiënten kan worden voorgeschreven. Dit proces kan veel jaren in beslag nemen vanaf de start tot het einde.

 

Vraag 2. Waarom kan ik niet gewoonweg de nieuwe behandeling krijgen?

Wij willen allemaal de best mogelijke behandeling voor onze familie en onszelf. Als er een “nieuw” geneesmiddel in de krant of op de tv wordt genoemd, stellen wij hier belang in, vooral als iemand waar wij van houden, op dit moment met kanker leeft. Meer in het algemeen hopen wij allen dat er betere behandelingsopties beschikbaar kunnen zijn, als wij dit ooit nodig mochten hebben. Een vraag die mensen vaak stellen is "waarom kan ik de nieuwe behandeling niet gewoon krijgen?"

De behandeling die in een klinische studie wordt aangeboden, hangt af van de fase van de klinische studie, en de opzet van de studie. In fase I-studies en in sommige fase II-studies, is de nieuwe behandeling gewoonlijk de enige die wordt gegeven. In sommige fase II-studies en in bijna alle fase III-studies, kan het zijn dat u "gerandomiseerd" wordt om de standaardbehandeling of de nieuwe behandeling te krijgen.
 

Waarom worden behandelingen tijdens klinische studies gerandomiseerd?

“Gerandomiseerd” betekent dat als u eenmaal hebt besloten deel te nemen aan de studie, en het zorgteam gecontroleerd heeft dat u voldoet aan alle criteria van de studie, noch u, noch uw dokter de keuze hebben ten aanzien van de behandeling die u krijgt. Weliswaar gaat het er niet zo simpel aan toe als bij het gooien van kruis of munt, en wordt er gebruikt gemaakt van een computer die willekeurig patiënten toewijst aan de verschillende behandelingen die worden getest.

Dit kan zeer frustrerend zijn, omdat patiënten hopen dat zij het nieuwe geneesmiddel krijgen in plaats van het standaardgeneesmiddel, maar soms zal slechts de helft van de patiënten deze weddenschap "winnen". Dit is vooral een uitdaging omdat immuno-oncologische geneesmiddelen een behandeling aanbieden met een volledig andere werkingswijze dan de standaardbehandelingen, zoals chemotherapie en doelgerichte therapieën, en de werkelijke hoop bestaat dat zelfs als deze standaardbehandelingen gefaald hebben, deze immuno-oncologische geneesmiddelen wel zullen slagen.

Zal ik de nieuwe behandeling hoe dan ook krijgen? (Is er cross-over?)

Sommige goed opgezette studies staan patiënten toe over te stappen (“cross-over” ) naar de nieuwe behandeling vanuit de oude behandeling, als/wanneer dit deze faalt. Zo kan het geneesmiddel goed worden getest, maar biedt het elke patiënt ook de mogelijkheid om van de nieuwe behandeling te profiteren.

Als de studie deze cross-over niet toestaat en u kunt de standaardbehandeling ergens anders krijgen, dan zijn er nog altijd goede redenen om aan de studie deel te blijven nemen. Eerst en vooral zal uw deelname ervoor zorgen het voordeel te bewijzen (of niet) van de nieuwe behandeling versus de standaardbehandeling. Voor elke behandeling waarvan wij hebben kunnen bewijzen dat deze effectief voor patiënten is, zijn er dappere en genereuze mensen nodig geweest die aan studies zijn blijven deelnemen.

Wat als ik de nieuwe behandeling niet krijg?

Maar nog belangrijker is dat hoewel de kwaliteit van zorg die uw arts u geeft de hoogste is die hij u geven kan binnen de gezondheidszorg, patiënten die aan klinische studies deelnemen, gewoonlijk nog een hogere kwaliteit van zorg kunnen ervaren dan patiënten die niet aan klinische studies deelnemen. Dit is waarschijnlijk zo omdat artsen en verpleegkundigen hen zo nauwlettend opvolgen, dat problemen zelfs sneller worden ontdekt en behandeld dan bij personen die niet aan klinische studies deelnemen.

Vraag 3. Is een klinische studie goed voor mij?

Een klinische studie kan een heel goede behandelingsoptie zijn als u aan kanker lijdt. De meest voor de hand liggende reden om een klinische studie te overwegen is natuurlijk om een behandeling te vinden die het beste is voor u. Veel patiënten nemen deel aan een studie in de hoop dat de behandeling die zij bij een studie kunnen krijgen, beter is dan de standaardbehandeling die op dit moment beschikbaar is. Hoewel het belangrijk is dat u onthoudt dat u misschien wel of misschien geen baat heeft bij uw deelname aan een studie. Het kan zijn dat u de “nieuwe" behandeling niet krijgt, of misschien werkt deze niet voor u, of misschien tolereert u de behandeling niet die u krijgt toegewezen.

Is a clinical trial right for me

U kunt sommige zaken verwachten als u ervoor kiest aan een klinische studie deel te nemen. Als u in een klinische studie wordt behandeld, zal dit waarschijnlijk tot gevolg hebben dat u van nabij wordt geobserveerd en zorg krijgt van een uiterst vakkundig en gespecialiseerd team. De zorg die u bij een standaardbehandeling van een klinische studie krijgt, kan inderdaad beter zijn dan de routine klinische praktijk.

Daarnaast zult u zelf veel voldoening hebben dat u hebt bijgedragen aan de menselijke kennis, dat u een van de personen bent die helpt nieuwe ideeën te testen voor de behandeling van kanker. Klinische studies zijn uiterst belangrijk om meer over ziekten te weten te komen en hoe deze behandeld kunnen worden. Dus als u deelneemt aan een studie, zal de informatie die tijdens de studie wordt verzameld, ter informatie dienen om beslissingen te nemen over de beste manier waarop toekomstige patiënten kunnen worden behandeld.

De beslissing om aan een studie deel te nemen, moet niet licht worden opgevat. Sommige mensen vinden de extra informatie en complexiteit van een klinische studie te verwarrend, angstwekkend of confronterend. Sommige mensen houden niet van het idee “willekeurig” een behandeling te krijgen opgelegd (hoewel het, nogmaals, niet gaat om het gooien met een muntje tussen “goede behandeling” en een “hopelijk zelfs betere behandeling”; het gaat niet om winnen of verliezen). Sommige mensen willen liever hun arts of familie laten besluiten welke behandeling het beste is voor hen. Als u een klinische studie wordt aangeboden, hoeft u dit niet aan te nemen. Uw behandeling zal er niet door lijden, uw artsen zullen dit niet afkeuren. Het is volledig aan u om te kiezen voor deelname.

Als u erover denkt om aan een studie deel te nemen, kunt u de volgende informatie vragen die u helpt bij uw besluit.

 • Een actuele beoordeling van uw conditie.
 • Gedetailleerde informatie over de studie, met inbegrip van de behandeling die wordt getest, en wat uw deelname voor u zou kunnen betekenen.
 • Welke alternatieve behandelingen of studies er beschikbaar zijn.
Als u meer suggesties wilt hebben over welke vragen u uw arts kunt stellen alvorens aan een onderzoek deel te nemen, klik a.u.b. hier.

Vraag 4. Ben ik geschikt voor een klinische studie?

Het is niet altijd mogelijk om aan een studie deel te nemen, zelfs als u dit wenst. Als onderzoekers klinische studies opzetten, hebben zij gewoonlijk een serie strenge regels die hen helpen bij het kiezen wie deel kan nemen. Bijvoorbeeld bij patiënten met kleine tumoren kan het moeilijk zijn om te zeggen of de behandeling werkt of niet. Als patiënten te ziek zijn kan het mogelijk zijn dat de behandeling niet veilig kan worden gegeven uit vrees voor bijwerkingen.

U kunt misschien niet in aanmerking komen om deel te nemen aan het onderzoek, als:
 • uw algemene gezondheid niet goed genoeg is (u bent te onwel)
 • u een eerdere behandeling voor uw nierkanker heeft gehad die van invloed kan zijn op de resultaten van het onderzoek
 • u andere ziekten hebt (bijv. diabetes mellitus of auto-immuunziekten), waardoor u waarschijnlijk meer kans op bijwerkingen heeft, of die van invloed kunnen zijn op de resultaten van het onderzoek
 • u een andere vorm van kanker in het verleden hebt gehad
Tijdens de “screening” periode zal het team een aantal testen uitvoeren om zeker te zijn dat u voldoet aan alle studiecriteria. Soms kunnen uit deze testen nieuwe resultaten voortkomen waaruit blijkt dat u niet langer in aanmerking komt voor het onderzoek.

Als u van een studie bent uitgesloten, zou uw arts of een van de studieartsen u moeten vertellen waarom.

Soms zijn er logistieke redenen waarom u wordt uitgesloten van een studie (bijv. uw land neemt geen deel). In zeldzame gevallen zou het mogelijk kunnen zijn dat u naar een ander land kan reizen om deel te nemen. U arts moet u kunnen helpen om deze optie te onderzoeken.

Vraag 5. Wat zijn de voordelen om aan een studie deel te nemen?

Benefits of a trialAls u besluit dat u aan een studie wilt deelnemen, is het belangrijk dat u beseft dat de nieuwe behandeling misschien voor u werkt, maar misschien ook niet. Afhankelijk van de studie kunt u worden gerandomiseerd naar een controle-arm om de standaardbehandeling te krijgen. Als er twee studiearmen zijn, kunt u als patiënt niet gewoonweg kiezen welke behandeling u liever hebt.

Behalve de toegang tot de nieuwe behandeling, zijn er andere voordelen om aan een studie deel te nemen.
 • U wordt gezien door artsen en verpleegkundigen die experts zijn in de behandeling van uw ziekte, in ziekenhuizen met de beste faciliteiten.
 • De gezondheid van mensen die aan klinische studies deelnemen, wordt gewoonlijk meer van nabij gevolgd dan de gezondheid van patiënten die niet aan studies deelnemen.
 • U doet een waardevolle bijdrage aan het medisch onderzoek.
 • U neemt de controle over de behandeling van uw ziekte.

Vraag 6. Wat zijn de risico's van deelname in een klinische studie?

Risks of trials

Er zijn verschillende risico's die in aanmerking moeten worden genomen alvorens aan een klinische studie deel te nemen.

De nieuwe behandeling kan onvoorspelbare of ernstige bijwerkingen hebben. In sommige gevallen kunnen deze blijvend zijn. Dit is vooral belangrijk als u aan een studie wilt deelnemen waarbij voor het eerst een geneesmiddel bij mensen wordt getest (een fase I-onderzoek).

Ondanks de hoop van artsen die het onderzoek uitvoeren, kan het zijn dat de nieuwe behandeling niet zo goed werkt als de behandelingen die al beschikbaar zijn, of misschien werkt deze helemaal niet in uw geval.

Ook moeten er financiële kosten in aanmerking worden genomen, zoals reis- en overnachtingskosten, of de kosten voor u of een verzorger die de tijd vrij neemt om naar de studiekliniek te gaan. U wordt niet betaald om aan een klinische studie deel te nemen, en op dezelfde wijze zou het onderzoek ook geen onnodige kosten van u moeten vergen. Heel zelden worden voor een onderzoek gemaakte kosten terugbetaald.

Als u bezorgd bent om aan een klinische studie deel te nemen, praat dan met uw arts. Om u helpen bij het inwinnen van informatie om tot een beslissing te komen, hebben wij een lijst opgesteld van vragen die u uw arts kunt stellen. Deze kan hier worden gevonden.

 

Vraag 7. Waarom kan ik niet worden doorverwezen naar een klinische studie?

Why can't I get on a trialVoor klinische studies zijn er patiënten nodig om te kunnen slagen. Helaas is het aantal personen dat aan klinische studies deelneemt, in veel landen laag. Een Amerikaanse studie heeft bewezen dat ongeveer 1 van de 3 studies vroegtijdig wordt gesloten omdat er niet voldoende mensen worden gevonden om hieraan deel te nemen. Daartegenover kan het moeilijk zijn een klinische studie te vinden die nuttig is voor u.

Er zijn veel redenen waarom mensen niet deel kunnen nemen aan klinische studies. Sommige redenen zijn:
 • Er is geen geschikte studies beschikbaar.
 • Er is niet over de studie door hun arts verteld
 • Zorgen over dat er een placebo-behandeling wordt gegeven (placebo's worden maar zelden gebruikt in nierkankerstudies)
 • Logistieke problemen (bijv. niet in staat zijn om gemakkelijk naar een behandelingscentrum te gaan, of geen extra tijd vrij van werk kunnen nemen)
 • De studie heeft heel strenge regels die bepalen of mensen deel kunnen nemen en zij komen niet in aanmerking.
 • Eenvoudigweg niet deel willen nemen.

Vraag 8. Blind? Wat betekenen al deze woorden en zinnen?

Hieronder geven wij een verklaring voor de woorden en zinnen die vaak in de context van klinische studies worden gebruikt. Veel van deze woorden en zinnen worden ook gebruikt door klinische onderzoekers en in de beschrijvingen van de klinische studies..

IKCC Trials 8

Klik op het woord om uitleg hierover te krijgen:

Adjuvante therapie

Als een kanker helemaal verwijderd is tijdens een operatie, bestaat er nog altijd de kans dat deze terugkeert, vanwege hele kleine kankeruitzaaiingen. Adjuvante therapie is een hulpmiddel naast de chirurgie, maar hierbij wordt getracht dit proces te voorkomen en de kans dat een kanker terugkomt te verkleinen.

Behandelings/onderzoeks-/experimentele arm

De groep van patiënten die de nieuwe behandeling krijgen die wordt getest.

Beste ondersteunende zorg

Dit betekend dat een patiënt een behandeling krijgt om zijn of haar symptomen te verlichten, maar dit is geen specifieke behandeling tegen kanker. Dit kunnen pijnverlichtings- en andere palliatieve maatregelen zijn.

Blind

Blind betekent dat de aan de patiënt toegewezen behandeling verborgen blijft. De overtuigingskracht is heel sterk, en mensen kunnen zich vaak veel beter voelen door een behandeling te krijgen, welke behandeling dat dan ook is. Daarom zijn bij veel studies patiënten “blind” voor de behandeling die zij nemen.

Controle-arm

De groep van patiënten die de standaardtherapie krijgen, of als er geen therapie nuttig is gebleken in deze situatie, dan kunnen patiënten een placebo krijgen, of de beste ondersteunende zorg.

Cross-over

In sommige studies, maar niet alle, betekent dit dat als de ziekte van een patiënt erger wordt, deze naar de andere behandelingsarm wordt verplaatst, en het andere geneesmiddel zal beginnen te nemen.

Dubbelblinde studie

Noch de arts noch de patiënt weet of zij in de behandelings- of controlegroep zitten.

Eerstelijnstherapie

Dit is de behandeling die de meeste mensen eerst zouden krijgen als zij een diagnose voor hun ziekte hebben. Dit is vaak de sterkste en meest effectieve behandeling.

Enkelblinde studie

De arts weet in welke behandelingsgroep de patiënt zit, maar de patiënt weet dit niet.

Open-label studie

Zowel de arts als de patiënt weten in welke behandelingsgroep de patiënt zit.

Placebo

IKCC Pictograms 9 webEen placebo is een dummy-behandeling die geen actief geneesmiddel bevat. Dit kan een capsule of een tablet zijn, het kan een zak met zoutoplossing zijn. Soms maakt alleen de gedachte dat u wordt behandeld dat zich beter voelt. Dit is een algemeen psychologisch verschijnsel dat het placebo-effect wordt genoemd. Omdat er nu effectieve behandelingen voor nierkanker zijn, worden placebo's maar zelden in nierkankerstudies gebruikt. Als u overweegt om aan een studie met een placebogroep deel te nemen, dient u eraan te denken hoe u zich zult voelen als u aan het eind van de studie erachter komt dat u het placebo hebt gekregen. Sommige studies geven de nieuwe behandeling aan de placebogroep nadat het onderzoek is beëindigd, of zij wisselen de behandelings- en placebogroepen af tijdens de studie. Dus zelfs als u eerst in de placebogroep zat, kunt u nog altijd de nieuwe behandeling later krijgen. Als u over een klinische studie vragen stelt, zorg dan dat u vraagt of er ook patiënten zijn die een placebo krijgen.

PITF – Patiënt-informatie en toestemmingsformulier

het document dat alle processen, procedures, bijwerkingen en beschikbare ondersteuning beschrijft, en dat de wettelijke basis vormt voor de overeenkomst tussen de patiënt en zijn of haar arts om aan de klinische studie deel te nemen. Er bestaat vaak maar weinig informatie over een nieuwe beschikbare behandeling voor het publiek, en daarom is dit document ook de belangrijkste informatiebron ten aanzien van de studie. Alle patiënten zullen een kopie van het PITF krijgen en moeten deze bij zich dragen als andere beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg hen zorg verlenen.

Het is belangrijk om te onthouden dat:

 • uw deelname volledig uw keuze is
 • het niet deelnemen aan of het vroegtijdig beëindigen van een studie geen negatieve impact zal hebben op de standaardzorg die u krijgt
 • elke informatie die u aan het onderzoeksteam verschaft, vertrouwelijk blijft
 • Als u een toestemmingsverklaring hebt ondertekend, hebt u nog altijd het recht om het onderzoek op elk moment te beëindigen, als u van gedachten bent veranderd. Als u beslist om niet langer deel te nemen aan de studie, zal uw arts u een andere behandeling (indien beschikbaar) aanraden.

Randomisatie

het proces waarbij willekeurig wordt gekozen in welke behandelingsgroep een patiënt wordt geplaatst. Dit wordt gewoonlijk door een computer gedaan.

Screening

Alvorens een studie te kunnen starten, worden patiënten altijd gevraagd een "screening" te ondergaan, om te zorgen dat hun ziekte en hun algemene gezondheid goed wordt begrepen en overeenkomt met de studiecriteria. Screening kan zo simpel zijn als een bloedtest, maar dit kan ook MRI, CT of PET-scans inhouden. Helaas is soms ook een biopsie van de kanker nodig, en zelfs als u onlangs scans heeft gehad, moet u deze misschien herhalen.

Staging/Restaging

Om te evalueren of de behandeling patiënten helpt of niet, worden bij intervallen scans genomen om te kijken of de kanker van de patiënten groter of kleiner is geworden, of hetzelfde is gebleven. Sommige klinische studies vereisen dat een kankerplek in een specifiek deel van het lichaam op veel momenten wordt gemeten tijdens de studie, om de behandeling te evalueren. Deze staging- en restaging-scans zijn daarom zeer belangrijk om de effectiviteit van de behandeling te evalueren en patiënten aan te raden bij de behandeling te blijven of iets anders te nemen.

Studieprotocol

het document dat beschrijft hoe de studie is opgezet en hoe deze wordt uitgevoerd. Het studieprotocol wordt door artsen geschreven en het bedrijf dat de behandeling maakt die wordt getest. Alvorens de studie kan starten in een ziekenhuis, moet het studieprotocol door de ethische en beleidscommissies worden goedgekeurd.

Het studieprotocol bevat informatie over:
 • het doel van de studie
 • hoeveel patiënten deel zullen nemen
 • de insluitings- en uitsluitingscriteria die worden gebruikt om te besluiten welke patiënten deel kunnen nemen
 • welke behandeling wordt getest en waarmee deze zal worden vergeleken
 • welke testen zullen worden uitgevoerd (bijv. bloedtesten, vragenlijsten, weefselmonsters)
 • welke informatie zal worden verzameld van de mensen die aan de studie deelnemen
 • wat er gebeurt als de studie eindigt. Kunnen patiënten het geneesmiddel blijven nemen?

Toestemming

Patiënten die aan een klinische studie willen deelnemen, moeten uiterst goed geïnformeerd zijn over alle aspecten van de studie. Toestemming is de autorisatie die de patiënt aan zijn of haar arts verleent om deel te nemen aan de studie. Patiënten dienen veel te weten over de studie voordat zij kunnen beslissen om wel of niet deel te nemen; zij moeten goed geïnformeerd zijn. Toestemming na goed geïnformeerd te zijn is belangrijk voor elke medische interventie (van een simpele bloedtest tot een hersenoperatie) en dit is uiterst belangrijk voor klinische studies.

Tweedelijnstherapie

Dit is de behandeling die aan de patiënten wordt gegeven als de eerstelijnsbehandeling voor hen niet werkt. Als de tweedelijnsbehandeling niet werkt, wordt een derdelijnstherapie geprobeerd, vervolgens een vierdelijnstherapie, enzovoort.

 

Vraag 9. Hoe kom ik meer te weten over klinische studies?

How to find out moreEr is veel nuttige informatie op het internet beschikbaar over klinische studies en ook via nierkanker-patiëntenorganisaties. Plaatselijke organisaties zullen het beste weten welke studies er in uw regio open zijn. Voor een lijst van nierkankerorganisaties, zie hier.

Nuttige bronnen zijn:
 • de gezondheidszorg in uw land (bijv. de NHS Choices website in het VK)
 • universiteitsziekenhuizen
 • liefdadigheidsinstellingen voor medisch onderzoek
 • patiëntengroepen
 • onderzoeksprogramma's.
De volgende websites hebben nuttige algemene informatie over klinische studies.
 • De patiëntenbrochure van de Europese Organisatie voor het Onderzoek en de Behandeling van Kankerpatiënten is verkrijgbaar in het Engels, Frans and Nederlands. Andere talen zullen in de toekomst worden toegevoegd:
Houd er a.u.b. rekening mee dat deze websites vaak niet zijn bijgewerkt met de status van elke studie, dus zorg dat u het genoemde ziekenhuis belt als u onderzoek doet naar een optie van een klinische studie.

Vraag 10. Hoe vind ik een klinische studie voor MIJZELF?

Deze website heeft een lijst van belangrijke immuno-oncologische (IO) studies voor nierkanker.

trial for meOm meer te weten over nierkankerstudies die geschikt voor u kunnen zijn, kunt u de volgende bronnen en ideeën proberen om meer informatie te krijgen.
 • Vraag een van uw artsen of hij/zij weet of een van de studies geschikt voor u is.
 • Vraag naar studies die in andere ziekenhuizen beschikbaar zijn en waar u naar toe kunt reizen.
  • Bel het ziekenhuis en vraag om met de afdeling “klinische kankerstudies” of “ klinische oncologie-studies” te spreken, en vraag dan naar de “klinische studiecoördinator” voor nierkanker of urogenitale kanker
 • Neem contact op met de nierkankerpatiëntenorganisaties in uw land, of internationale organisaties zoals de International Kidney Cancer Coalition.
 • Onderzoek landspecifieke of regionale urologie- of nieronderzoeknetwerken of verenigingen.
 • Zoek naar gegevensbestanden van klinische studies op het internet; bijvoorbeeld
Let er a.u.b. op dat: Deze website niet altijd informatie heeft over het specifieke ziekenhuis dat het onderzoek uitvoert; maar als u eenmaal de algemene locatie van de studiecentra van deze websites hebt geïdentificeerd, kunt u het internet gebruiken om het specifieke ziekenhuis te vinden, en maak dan van bovenstaande tips gebruik om de juiste persoon te vinden om mee te spreken binnen dat ziekenhuis.
 • Neem contact op met de farmaceutische bedrijven zelf. Wees u ervan bewust dat farmaceutische bedrijven u alleen informatie kunnen geven over de sub-reeks van klinische studies die zij uitvoeren. Voor een meer uitgebreid overzicht van klinische studiekansen, neem contact op met de patiëntenorganisatie in uw land. Als u niet weet of er een patiëntenorganisatie in uw land is, neem dan contact op met de International Kidney Cancer Coalition, die u misschien verder kan helpen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.