header logo nl

 
 
resultaten web
 
 

: Preliminaire resultaten

 

Studie naar de veiligheid en effectiviteit van pazopanib en pembrolizumab (MK 3475) bij geavanceerd niercelcarcinoom (NCT02014636)
 
 De studie loopt nog, maar de voorlopige resultaten werden gepresenteerd tijdens het ECC 2015 in september 2015

HOEVEEL

Mensen namen aan het onderzoek deel?

Verwacht wordt dat in totaal 228 patiënten in 5 kankercentra in de VS en het VK aan fase I en fase II zullen deelnemen. Fase I loopt nog, maar ten tijde van de sluitingsdatum (augustus 2015) waren 20 patiënten voor de studie ingeschreven.

STUDIE

ONTWERP

Hoe was de studie opgezet

De studie zal in twee fasen worden uitgevoerd. Fase I loopt nog, maar de voorlopige resultaten werden gepresenteerd tijdens ECC 2015. Fase II zal in de toekomst worden uitgevoerd:

Fase I werd uitgevoerd met één enkele studiearm (groep) voor RCC-patiënten. 20 patiënten werden voor de studie ingeschreven en kregen verschillende doseringen van pazopanib (Votrient TM) in combinatie met pembrolizumab (Keytruda™, MK-3475).

 • pazopanib (Votrient™) is en oraal toegediende, laag moleculaire, tegen meerdere receptoren gerichte tyrosinekinaseremmer, die al is goedgekeurd voor de behandeling van metastaserend RCC
 • pembrolizumab (Keytruda™) is een volledig humaan monoklonaal antilichaam gericht tegen PD-1, dat nog niet is goedgekeurd voor metastaserend RCC
De deelnemers kregen pazopanib oraal en pembrolizumab intraveneus in verschillende doseringen.
Meer informatie over het ontwerp van de fase III-studie kunt u hier lezen:
Trial information pembrolizumab+pazopanib

Resultaten

van de studie

Voorlopige resultaten van de Fase I-studie werden in september 2015 gepresenteerd.

Fase I van de studie had als doel de volgende vragen te beantwoorden:

 1. Is de combinatie van pazopanib en pembrolizumab veilig en tolerabel voor patiënten met geavanceerd niercelcarcinoom?
 2. Hoe effectief is de combinatiebehandeling voor patiënten met geavanceerd niercelcarcinoom?
Het volgende kon worden waargenomen:

1. Tolerantie en bijwerkingen:

Alle patiënten ondervonden bijwerkingen, de meeste hiervan waren matig (tot graad 2). De meeste voorkomende bijwerkingen (in meer dan 30% van de patiënten) waren:
 • Verhoging van leverenzymen (ALT/AST)
 • diarree
 • moeheid
 • hoofdpijn
 • misselijkheid
 • gewrichtspijn
 • braken
 • hypertensie.
Één patiënt in het cohort met dosisescalatie had een dosisbeperkende toxiciteit met graad 3-verhogingen van bepaalde leverenzymen (ALT, AST, bilirubine en alkaline fosfatase). Leverenzymen zijn biomarkers voor de gezondheid van de lever, en daarom duiden hoge leverenzymniveaus op problemen van de leverfunctie.

13 van de 20 patiënten moesten de behandeling tijdelijk stoppen vanwege een verhoging van de leverenzymen ALT/AST (graad 3). Allen herstelden na het onderbreken/beëindigen van de dosis plus een behandeling met corticosteroiden.

Na het herstel van het eerste lever-voorval kwamen 12 van de 13 patiënten opnieuw bij de studie - eerst met pembrolizumab monotherapie, waarvan 8 patiënten vervolgens ook pazopanib hervatten.

De leverenzymen bleven normaal tijdens de monotherapie met pembrolizumab. Echter, na de toevoeging van pazopanib, hadden 6 van de 8 patiënten opnieuw een verhoging van ALT/AST. Zij herstelden na het onderbreken/beëindigen van de dosis en een behandeling met corticosteroiden.

De dosisescalatie van de combinatie van pazopanib plus pembrolizumab toonde een aanzienlijke hepatotoxiciteit (leverproblemen).

2. Effectiviteit

Het algemeen bevestigde responspercentage was 60% voor de groep patiënten die 800mg pazopanib plus pembrolizumab kregen en 20% voor de groep patienten behandeld met van pazopanib 600mg plus pembrolizumab.

Één patiënt die met 800 mg pazonib plus pembrolizumab werd behandeld had een complete respons (dat wil zeggen, geen bewijs van ziekte meer).

CONCLUSIE

 

De voorlopige resultaten van de combinatie van pazopanib plus pembrolizumab voor de behandeling van patiënten met geavanceerde nierkanker toonde een aanzienlijke hepatotoxiciteit (leverproblemen), maar deze leken alleen te wijten te zijn aan pazopanib.

Omdat een voorlopig bewijs van antitumor-activiteit werd waargenomen zullen in de toekomst nieuwe dosisschema's worden onderzocht, waaronder het sequentiële gebruik van deze middelen.

Een poster met een uittreksel van deze studie vindt u hier: pdf ECC poster downloaden (96 KB)

DEEL

uw ervaring

Was u een van de patiënten die aan deze klinische studie heeft deelgenomen? Wilt u uw ervaring met andere patiënten delen? Stuur a.u.b. een e-mail naar:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Weet dat uw ervaring andere patiënten en patiëntenorganisaties kan helpen. Uw informatie zal echter niet aan een andere patiëntengroep of iemand buiten de IKCC-board worden vrijgegeven, als u hier geen toestemming voor geeft

Disclaimer: Dit is een patiëntvriendelijke samenvatting van de resultaten van deze klinische studie en deze dient alleen ter informatie.

Terug naar het overzicht van de studieresultaten: Eerste studieresultaten