header logo nl

10 vragen over klinische studies die u uw arts kunt vragen

Ask your doctorDeelnemen aan een klinische studie is een goede keuze, maar vaak is het moeilijk om de geschikte klinische studie voor u te vinden.

Mogelijkheden om klinische studies te vinden:

  • Praat met uw arts die een klinische studie beschikbaar kan hebben in uw ziekenhuis
  • Vraag of er andere studies in ziekenhuizen in de buurt zijn
  • Zoeken naar studies op het internet
  • Neem contact op met de patiëntenorganisaties in uw land
Als u overweegt om aan een klinische studie deel te nemen, zal de behandelend arts u gedetailleerde informatie over de studie geven. U zult ook de studiecoördinator ontmoeten, vaak is dit een senior verpleegkundige, die de studie in detail met u zal bespreken. Er zal ook zorgvuldige schriftelijke informatie over de studie worden gegeven. Neem dit mee, lees dit goed door met uw familieleden of verzorgers, en schrijf vragen op die u kunt hebben over de studie om deze met uw arts en de studiecoördinator te bespreken als u hen de volgende keer ziet.

Als u overweegt om deel te nemen, onthoud dan a.u.b.:

  • Er wordt niet beloofd dat de klinische studie geschikt voor u zal zijn; klinische studies zijn zeer strikt gereguleerd en mensen kunnen om schijnbaar triviale redenen van een onderzoek worden uitgesloten.
  • De beslissing om aan een klinische studie deel te nemen, ligt volledig bij u. U moet zich niet door uw arts of familie gedwongen voelen. Alvorens deel te nemen, zorg ervoor dat u de studie begrijpt en dat al uw vragen zijn beantwoord.
  • Na een kankerdiagnose te hebben gekregen begint een hele stressvolle tijd en sommige mensen vinden de extra onzekerheid van een klinische studie te veel om in overweging te nemen; zij geven er misschien de voorkeur aan om de beste standaardbehandeling te krijgen die er op dit moment beschikbaar is.
  • U kunt op elk moment een klinische studie beëindigen (“toestemming intrekken”) tijdens de studie zonder dat u een reden voor uw besluit hoeft te geven.
  • U wordt niet gestraft omdat u besluit niet aan een klinische studie deel te nemen, of als u later besluit om u hieruit terug te trekken.

Om u bij uw beslissing te helpen, zijn hier 10 vragen over klinische studies die u uw arts misschien wilt stellen.

  

Vragen die u over de studie kunt stellen

1. Wat is het doel van de studie?
a. Hoe staat de studie in verband met mijn conditie?
b. Hoe kan ik baat hebben bij de studie?
c. Wat zijn de voor- en nadelen om deel te nemen?
 
2. Hoeveel tijd en inspanningen vergt het?
a. Hoeveel bezoeken aan de kliniek en testen zullen er zijn?
b. Moet ik ver reizen?
c. Moet er een verzorger of partner met mij meereizen?
d. Moet ik voor mijn reizen betalen en zijn er nog andere uitgaven?
e. Hoe lang zal de studie duren?
 
3. Zullen sommige patiënten een placebo krijgen?
a. Als ik in de placebogroep zit, krijg ik dan de nieuwe behandeling aan het eind van de studie?
(Opmerking: nierkankerstudies maken slechts zelden gebruik van een placebogroep.)
 
4. Wat gebeurt er als ik de studie beëindig voordat het afloopt?

Vragen die u over de nieuwe behandeling kunt stellen

5. Is de nieuwe behandeling in andere studies getest?
a. Wat waren de resultaten?
b. Wat is er bekend over de risico's en bijwerkingen?
c. Hoe wordt de behandeling gegeven – is het een pil (hoeveel?) of een injectie (hoe vaak?)
 
6. Hoe weet ik of de behandeling werkt?
 
7. Als de behandeling voor mij werkt, kan ik hier dan mee doorgaan als de studie is beëindigd?

Vragen die u over uw zorg kunt stellen

8. Wie zal er verantwoordelijk zijn voor mijn zorg tijdens de studie?
a. Wie kan ik bellen voor een noodgeval of als ik vragen heb?
 
9. Wat gebeurt er met mijn zorg nadat de studie is beëindigd?
a. Wat gebeurt er met mijn zorg als de studie om de een of andere reden vroegtijdig is beëindigd?
 
10. Heb ik andere opties behalve deze studie, welke zijn dat?
a. Welke behandeling en zorg zal ik krijgen als ik besluit niet deel te nemen?
b. Zijn er andere studies die beter voor mij zouden kunnen zijn?

Vragen die andere patiënten hebben gesteld

 
1. Wat is de nieuwe behandeling? Hoe werkt het? Is het veilig?

2. Waarom denkt u dat dit beter is dan de bestaande behandeling?

3. Zal de studiebehandeling mij helpen? Hoe weet ik of de behandeling heeft gewerkt?

4. Zou het slechter kunnen zijn dan de standaardbehandeling?

5. Wat zijn de bijwerkingen van de nieuwe behandeling ten opzichte van de bestaande behandeling?

6. Is dit bij iemand anders getest? Waren er veel bijwerkingen? Heeft het iemand geholpen?

7. Hoe wordt de nieuwe behandeling gegeven? Wat houdt het in? Hoe vaak moet ik naar het ziekenhuis voor testen en afspraken?

8. Welke behandeling moet ik nemen als ik geen toestemming voor de klinische studie geef?

9. Welke behandeling kan ik nemen als de klinische studiebehandeling voor mij niet werkt? Kan ik op de nieuwe behandeling overstappen als ik eerst de oude behandeling moet nemen, en deze niet werkt?

10. Wordt ik geïnformeerd over de resultaten als de studie is afgelopen en de gegevens worden gepubliceerd?

11. Als er voor de studie weefselmonsters moeten worden genomen – wat gebeurt er met dit weefsel? heeft iemand anders hier toegang toe? Zal dit voor iemand anders beschikbaar zijn als de studie eindigt?

12. Zal iemand anders toegang krijgen tot mijn gegevens terwijl ik aan de studie deelneem of als de studie is beëindigd?

13. Is er een lange-termijn opvolging en zo ja, hoe wordt dit gedaan?

14. Zullen de resultaten van de studie voor het publiek beschikbaar zijn voor iedereen die deze wil zien – d.w.z. open publicatie?

15. Krijg ik toestemming om supplementen/complementaire behandelingen voort te zetten terwijl ik aan de studie deelneem?

16. Word ik in een hokje gezet? Ga ik in de tredmolen? Kan ik sla in plaats van wortels eten (ik houd niet van sla)? Word ik een proefkonijn in dit onderzoek?
OK, wij geven toe dat deze laatste vraag niet een typische vraag is maar ter herinnering dient vermeld te worden dat patiënten nooit proefkonijnen zijn in klinische studies!